logo_voor_website_paginas.jpg - 9.66 kB

                                                                                                                                              

  Tachograaf Seminar aan de Politieacademy te Munster

 

Even voorstellen,

Mijn naam is Cor Wildeman en ik ben sinds 1 december 2015 met pensioen.

Daarvoor was ik vanaf 1983 als inspecteur werkzaam bij de Rijksverkeersinspectie, later de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) . Na de samenvoeging van de Ministeries Verkeer en Waterstaat (V en W) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu (VROM) werden ook de tot deze ministeries behorende Inspecties Verkeer en Waterstaat en de VROM-inspectie samengevoegd tot de Inspectie Leefomgeving (VROM) en Transport (IVW) afgekort ILT. De naam van het nieuwe Ministerie - Infrastructuur en Milieu - is later gewijzigd in Infrastructuur en Waterstaat.

In de beginjaren van 1990 werd steeds meer duidelijk dat zich een trend ontwikkelde in het manipuleren van de tachograaf.

Omdat er duidelijk behoefte was aan meer kennis bij de collega/inspecteurs en politie verkeersdiensten heb ik mij  vervolgens gespecialiseerd in alles wat met de Tachograaf te maken had. Dit resulteerde erin dat ik een “Handboek” heb samengesteld waarna meerdere malen zowel intern aan de collega’s maar ook extern aan politie ambtenaren cursus werd gegeven.

Nadat mijn naam ook ging rondzingen in het buitenland werd cursus gegeven in Belgie en in Duitsland. In 2005 werd in Den Haag een internationale werkgroep opgericht onder de paraplu van “ECR” (Euro Controle Route) en Tispol (Traffic Information System Police) met als doel de bestrijding van fraude bij met name de digitale tachograaf.

Vanaf de oprichting maakte ik daarvan deel uit. Vanuit deze werkgroep heb ik o.a. trainingen gedaan in Estland, Luxemburg en Bulgarije.

Vanaf 2008 werden door de werkgroep “Masterclasses” digitale tachograaf ontwikkeld en gehouden op een locatie te Osnabrück.  Politieambtenaren en collega’s van Inspectiediensten vanuit geheel Europa namen er aan deel.  Ik heb 16x als mededocent hierin een aandeel  gehad.

                                              Een Masterclass in 2009

Expertise.
Als U het vorenstaande leest dan zal het U duidelijk zijn dat ik een behoorlijke bagage aan expertise heb voor wat betreft de analoge tachograaf en vanaf 2006 tevens de digitale tachograaf.

                                              De test tafel in de Masterclass

ZZP-er.
 Na pensionering ben ik een eigen bedrijf begonnen onder de naam:
“Tachograaf advies en Training” .

Op de volgende pagina wordt U een beeld gegeven van de door mij aangeboden diensten.