Bedrijfsanalyse.

Voor zowel een bus- als vrachtwagenonderneming  is het belangrijk dat door het rijdend personeel een efficiënte en goede rijstijl wordt gehanteerd.  Dit komt vooral het brandstof verbruik ten goede.

Maar hoe kun je dat achteraf nagaan ?  De digitale tachograaf biedt daartoe meerdere mogelijkheden.

De merken Siemens/VDO en Stoneridge hebben beiden de mogelijkheid om overzichten te maken van het toerental en de snelheid. Soms is dit niet actief of door de werkplaats i.o.v. de voertuigeigenaar uitgeschakeld.

Bij de Siemens/VDO is tevens de mogelijkheid aanwezig om vanuit het S-bestand een gedetailleerd snelheids overzicht te downloaden.

De data van dit S-bestand moeten dan worden ingelezen in een programma op de computer.

Doorgaans de meeste programma’s die door bedrijven worden gebruikt voor de data-analyse van de digitale tachograaf data hebben die mogelijkheid niet.

 

Binnen mijn onderneming beschik ik over software die deze data kan lezen.

Indien gewenst kan ik van elk willekeurig voertuig een download maken en de data analyseren waarbij, indien beschikbaar, ook de snelheid kan worden geanalyseerd.

 

Manipulatie.

Denkt U ook wel eens: Nee, mijn chauffeurs frauderen niet !!

Bedenk dat menig chauffeur in een chauffeurs restaurant wordt geïnspireerd door de verhalen van collega’s.Vooral de internationale chauffeur die doorgaans over een “vaste auto”  beschikt, is geneigd om ook eens die verhalen op zijn waarde te testen en uit te proberen.

Waar een dergelijke chauffeur dan vaak niet bij stil staat is dat door hem de goede naam van de onderneming “besmeurd” kan worden. De naam van het bedrijf staat op het voertuig en niet dat van de chauffeur. En het is nou juist die naam die bij opsporingsambtenaren in het geheugen zit met als gevolg dat ook een chauffeur die zich verre houdt van fraude, kan worden gecontroleerd. Een dergelijke controle duurt dan algauw langer dan gemiddeld omdat bij een voertuig fraude werd vastgesteld. Bovendien is de uitwisseling van gegevens op internationaal niveau tussen opsporingsdiensten steeds beter geworden.

Tijdens mijn werkzaamheden als voormalig inspecteur bij de ILT heb ik gevallen meegemaakt waarbij de chauffeur tijdens de stille avonduren instellingen van o.a. de snelheidsbegrenzer liet wijzigen via een “bevriende kennis” die daartoe de mogelijkheden had zoals het bezit van een werkplaatskaart en software voor het wijzigen van instellingen in het motormanagement.

De eigenaar van het voertuig bleek hier volkomen onbekend mee te zijn.    De betreffende monteur werd overigens “op staande voet” ontslagen toen e.e.a. tijdens mijn onderzoek aan het licht kwam.

Na invoering van de 1-minuut regeling na 1-10-2011 bleek al gauw dat deze regeling niet altijd wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld namelijk het reduceren van de dagelijkse rijtijd.

Er zijn vele situaties waarin deze regeling volkomen onterecht wordt gebruikt.

Een ervan is het verplaatsen van het voertuig tijdens een pauze/rust en wel zodanig dat de rijtijd wordt beperkt tot maximaal 29 seconden.

De chauffeur is verteld dat deze 29 seconden rijtijd niet is te zien. Hij heeft gedeeltelijk gelijk. Bij de registratie van de rij- en rusttijden komen deze 29 seconden inderdaad niet als rijtijd tevoorschijn.

Bij de snelheid wordt het echter wel degelijk als rijtijd geregistreerd.

Na even “gegoogled” te hebben kan ook worden vastgesteld dat hiervoor inmiddels boetes zijn opgelegd.                        (chauffeur € 1500,= en onderneming/voertuigeigenaar € 4400,=)

Bij de ILT wordt deze gedraging beschouwd als “Fraude”. Vergeet ook nu weer niet dat hiermede de naam van het bedrijf kan zijn “besmeurd”.

Bedenk hierbij echter ook dat het eenvoudiger is om een vermelding te krijgen op het lijstje van verdachte bedrijven dan hier weer van af te komen.

Er zijn ook bedrijven die streven naar een “Convenant” met de ILT. Met gedragingen zoals hiervoor worden bedoeld, zal het tot stand komen daarvan niet gauw slagen.

 

Ga op zeker indien U twijfelt. Middels beschikbare software kan ik “dieper” in de tachograaf kijken en zo vaststellen of er bepaalde onregelmatigheden zijn.

In geval van Fraude gelden hoge boetes. De boete voor het bedrijf/voertuigeigenaar is dan al gauw   € 4400,=. Met onderzoek vooraf vermijd U niet alleen een boete maar ook de tijd die een eventuele controle in beslag neemt. Uit praktijk ervaring weet ik dat dit oponthoud soms kan oplopen van 4 tot 5 uur.  Het is duidelijk dat dit grote gevolgen kan hebben voor aflevertijden, het halen van een geboekte ferry of retourladingen.

Het vertrouwen in de onderneming kan eveneens blijvend zijn beschadigd. Ook hier geldt weer dat het terugwinnen van dit vertrouwen een weg van lange adem is.

 

Ten aanzien van het vorenstaande kan ik U een offerte op maat aanbieden.

Middels een uitgebreid rapport wordt U op de hoogte gesteld van de analyse resultaten, van belang zijnde details alsmede mogelijk te nemen maatregelen.