Kwaliteit, inhoud en kennis van docenten

 

Gelukkig zijn er in Nederland meerdere docenten / instructeurs die beschikken over de kennis en de nodige (praktijk)ervaring om het onderdeel digitale tachograaf voor de code 95 met succes en kennis van zaken te doceren al is hun getal maar klein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De digitale tachograaf is - voor velen - een complex apparaat. Geruime tijd na de invoering ervan in 2006 bleek tijdens controles dat de kennis van menig chauffeur hoe met het apparaat om te gaan, slecht was. Als bijvoorbeeld tijdens een controle de bestuurderskaart enige tijd uit het apparaat was verwijderd, deelde ik de betreffende chauffeur mede dat hij nu bij invoer handmatige invoer moest doen. Handmatige invoer ??????? Hoe moet dat. Handmatige invoer ???? Nooit van gehoord. Wat is dat dan ?????  Dit zijn enkele van de opmerkingen die ik vaak kreeg. Vanaf de invoering van de digitale tachograaf was handmatige invoer echter ook niet verplicht als er geen reden toe was. Wel was handmatige invoer verplicht van o.a. de tijd die werd besteed aan het reizen naar de plaats waar een voertuig werd overgenomen (bus of vrachtauto) Handmatige invoer werd dan ook zelden of nooit gedaan. Men raakte er dus niet aan gewend.

 

Vanaf 2 maart 2015 bij het van kracht worden van artikel 34 van Verordening 165-2014 werd handmatige invoer verplicht. Omdat, zoals hiervoor gesteld, de gewenning tot het doen van handmatige invoer er niet was, hadden velen hiermede moeite en wisten niet hoe het gedaan moest worden. Hier lag dus een grote uitdaging voor de docenten / instructeurs voor de code 95.

 

Maar hebben zij die uitdaging ook goed opgepakt ? Velen kennelijk niet. Ik krijg veel signalen die vaak van het tegendeel getuigen. Vrijwel altijd krijg ik te horen dat men voor de 1e maal wordt getoond hoe handmatige invoer moet worden gedaan.

 

Een voorbeeld.                                                                                                                                              Voor een training had ik vooraf aan de cursisten gevraagd om een print mede te nemen van de laatste werkdag. Enkelen hadden dat ook gedaan. Hierbij bleek dat in 1 geval door de betreffende cursist geen handmatige invoer was gedaan. Ik was verbaasd over hetgeen ik van hem kreeg te horen. Hij vertelde mij dat hij ca. een jaar geleden ook de training voor de digitale tachograaf had gevolgd bij een andere opleider. Daar had de docent gezegd dat bij invoer van de kaart gewoon voor "NEE" kon worden gekozen. De cursist volgde dit ook op en deed dus geen handmatige invoer meer. Het was hem geheel onbekend dat dit een overtreding was waarvoor de chauffeur zelf direct verantwoordelijk is. De boete (in Nederland) bedraagt € 550,=. Wat mij ook vaak opvalt is dat cursisten mij zeggen dat ze voor de eerste keer echt uitleg krijgen hoe handmatig invoer moet worden gedaan. Een ander punt van belang is dat tijd die wordt besteed aan het reizen (bv. met een personenauto) naar de plaats waar een vrachtauto of autobus moet worden overgenomen, achteraf handmatig moet worden ingevoerd. In vrijwel alle gevallen laten de cursisten blijken dat hun iets totaal nieuw wordt verteld nog afgezien van het feit dat men ook niet weet hoe dit handmatig moet worden ingevoerd. Onlangs deed ik een training waarbij een cursist mij vertelde dat de docent hem niet het juiste antwoord kon geven bij de uitleg van de 24-uurs toepassing. Weer anderen weten niet hoe het zit met de boot/trein functie. Zo is er ook veel onbekendheid v.w.b het aantal printrollen dat men bij zich moet hebben. Er is dan ook geen aantal voorgeschreven.  Dit zijn fundamentele onderwerpen waarmede een chauffeur bekend moet zijn. Ik besteed hieraan dan ook ruime aandacht evenals bij de handmatige invoer. Het vorenstaande geeft echter wel aan dat het slecht gesteld is met de kwaliteit, kennis en kundigheid van veel docenten die het onderwerp digitale tachograaf doen.

Bedrijven maar ook individuele personen geven vaak veel geld uit om de code 95 te behalen. In ruil daarvoor mogen zij dan ook verwachten dat er een inhoudelijk kwalitatieve cursus wordt gegeven, gebaseerd op de juiste informatie. Helaas, zoals hiervoor gesteld, is het in de praktijk in dit opzicht "slecht" gesteld. Ik hoop echter dat opleiders kwaliteit voorrang geven op andere aspecten.

Alhoewel binnen het CCV een nieuw plan is gepresenteerd waarbij men ook gaat inzetten op verhoging van de kwaliteit volgens het zogeheten “KIT” model duurt het nog wel enige tijd voordat hieraan daadwerkelijk wat wordt gedaan. KIT staat voor kennis, inzicht en toepassing. De bedoeling is om het kwaliteitsniveau te verhogen. Persoonlijk zie ik hierin niet veel heil omdat het doceren van een onderwerp valt of staat met het kennisniveau van de docent en die laat vaak sterk te wensen over. Hoe kun je dan de kwaliteit verbeteren. Als ik steeds blijf horen dat men voor de eerste keer echt wordt getoond hoe je handmatige invoer moet doen, geeft dit aan dat hieraan nagenoeg geen aandacht wordt besteed en ik vermoed om het simpele feit dat gaan simulator en/of tachograaf beschikbaar is en/of omdat de docent er weinig vanaf weet en misschien het onderdeel wel probeert te mijden. Ik hoor ook dat een docent soms de tijd opvult met filmpjes. Wat een kwaliteit !!!!                                                                                                                            

Kortom ook nu worden weer nieuwe papieren voorschriften in elkaar gedraaid en is de opleider weer verplicht om geld uit te geven voor lesplannen. Als het op papier er maar goed uit ziet. Wanneer wordt nu echt de docent zelf eens getest. Mooie zinnen en omschrijvingen op papier maken niet het verschil. Het is de docent die zijn kennis op een goed niveau moet brengen. Het CCV richt eerst haar aandacht op de "Didactische vaardigheden".

Natuurlijk is het goed en duidelijk kunnen uitdragen van de lesstof een goede zaak maar dan zal die lesstof ook juist moeten zijn. M.a.w. voor mijn gevoel is de kwalitatieve inhoud van de lesstof belangrijker dan het feit dat een docent het "prachtig" weet te vertellen maar zaken verkeerd dan wel foutief overdraagt of de juiste kennis ontbeert. Ik werd onlangs benaderd voor een "incompany" training voor een bedrijf die het ook "zat was" om docenten te horen die met o.a. filmpjes hun tijd vol kletsen maar ondertussen niet veel dan wel niets van toegevoegde waarde vertellen. 

 

Tijdens het zoeken op internet kwam ik een powerpoint presentatie tegen voor de digitale tachograaf. Van deze presentatie stond op minimaal 10 dia’s foutieve informatie. Voorts werd op 14 dia’s de boordcomputer besproken. De boordcomputer is bij veel transportbedrijven niet in gebruik en de lesstof is optioneel en dus niet verplicht. Zonde van de tijd. Besteed die maar aan meer belangrijker zaken.

Van de totale presentatie kan worden gesteld dat deze oppervlakkig was en dus geen enkele diepgang had. Belangrijke zaken voor de chauffeur stonden er niet eens in.

Is deze presentatie getoetst door het CCV ?  Vrijwel zeker niet.
Nogmaals: als op papier het lesplan maar klopt. Een door mij samengesteld lesplan werd overigens afgekeurd. Je mocht de letterlijke tekst overnemen van het CCV. Maar………………..daar staat nou juist niets bijzonders in. Ook was er een woordje niet goed. Dus op papier klopte het niet en dus AFKEUR.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Voor  ondernemingen:                                                                                                                                                                      Aan bus- en transportondernemingen zou ik - MET KLEM - het advies willen geven toch vooral eerst duidelijk te onderzoeken of de opleider, waarmede in zee wordt gegaan, beschikt over deskundige docenten. Probeer er achter te komen over welke vaardigheden en kennis hij beschikt en vooral of hij bij machte is om goed te instrueren hoe handmatige invoer moet worden gedaan. Sluit niet eenvoudig een contract af maar vraag eerst om een proefsessie en ga er als leidinggevende / planner eens bij zitten. Er wordt vaak veel betaald voor de cursussen. Mag men dan ook kwaliteit verwachten ? De digitale tachograaf is voor de onderneming meestal een grote bron van informatie. Denk hierbij o.a. aan de download op afstand. Voor de chauffeur is het echter ook een stuk dagelijks gereedschap waarmede hij goed moet kunnen omgaan. Natuurlijk kun je van alles als theoreticus je eigen maken maar ook hier geld dat de praktijk nog altijd de beste leermeester is.

Helaas wordt nog te vaak voor de "goedkoopste" gekozen maar verwacht dan ook niet te veel van de kwaliteit. De keuze voor de goedkoopste zou ook wel eens de "Duurste" beslissing kunnen zijn als door de overdracht van onjuiste of onvoldoende kennis de chauffeur wordt beboet.

Planners / leidinggevend personeel:

Wat ik vaak mis tijdens een cursus bij een incompany training is dat van een afdeling planning zich niemand laat zien. Vaak hoor ik van cursisten: “Vertel dat maar eens aan de planner. Die snapt niet hoe het in elkaar zit”.

Soms heeft een cursist wel een leidinggevende functie maar zijn deelname is vooral gefocust op het feit dat hij zijn 35 uur voor de code 95 moet halen.

Ook ben ik er voorstander van als een werkgever, vennoot of directielid zich tijdens een dergelijke cursus laat zien. Helaas gebeurt dat zelden.

Indien U over het vorenstaande meer in formatie wilt, nodig ik U gaarne uit om met mij contact op te nemen.

"Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje."

(Immanuel Kant, duits filisoof)