Kwaliteit, inhoud en kennis van docenten

 

Gelukkig zijn er in Nederland meerdere docenten / instructeurs die beschikken over de kennis en de nodige (praktijk)ervaring om het onderdeel digitale tachograaf voor de code 95  met succes te doceren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De digitale tachograaf is - voor velen - een complex apparaat. Geruime tijd na de invoering ervan in 2006 bleek tijdens controles dat de kennis van menig chauffeur hoe met het apparaat om te gaan slecht was. Als bijvoorbeeld tijdens een controle de bestuurderskaart enige tijd uit het apparaat was verwijderd, deelde ik de betreffende chauffeur mede dat hij nu bij invoer handmatige invoer moest doen. Handmatige invoer ??????? Hoe moet dat. Handmatige invoer ???? Nooit van gehoord. Wat is dat dan ?????  Dit zijn enkele van de opmerkingen die ik vaak kreeg. Vanaf de invoering van de digitale tachograaf was handmatige invoer echter ook niet verplicht als er geen reden toe was waardoor het dan ook zelden of nooit werd gedaan. Men raakte er dus niet aan gewend.

 

Vanaf 2 maart 2015 bij het van kracht worden van artikel 34 van Verordening 165-2014 werd handmatige invoer verplicht. Omdat, zoals hiervoor gesteld, de gewenning tot het doen van handmatige invoer er niet was, hadden velen hiermede moeite en wisten niet hoe het gedaan moest worden. Hier lag dus een grote uitdaging voor de docenten / instructeurs voor de code 95.

 

Maar hebben zij die uitdaging ook goed opgepakt ? Kennelijk niet allemaal. Ik krijg veel signalen die vaak van het tegendeel getuigen. Dit heeft dan niet betrekking op alleen het aspect "handmatige invoer" maar betreft een breed scala aan onderwerpen.

 

Een voorbeeld.                                                                                                                                              Voor een training had ik vooraf aan de cursisten gevraagd om een print mede te nemen van de laatste werkdag. Enkelen hadden dat ook gedaan. Hierbij bleek dat in 1 geval door de betreffende cursist geen handmatige invoer was gedaan. Ik was verbaasd over hetgeen ik van hem kreeg te horen. Hij vertelde mij dat hij ca. een jaar geleden ook de training voor de digitale tachograaf had gevolgd bij een andere opleider. Daar had de docent gezegd dat bij invoer van de kaart gewoon voor "NEE" kon worden gekozen. De cursist volgde dit ook op en deed dus geen handmatige invoer meer. Het was hem geheel onbekend dat dit een overtreding was waarvoor de chauffeur zelf direct verantwoordelijk is. De boete (in Nederland) bedraagt € 550,=. Wat mij ook vaak opvalt is dat cursisten mij zeggen dat ze voor de eerste keer echt uitleg krijgen hoe handmatig invoer moet worden gedaan. Een ander punt van belang is dat tijd die wordt besteed aan het reizen (bv. met een personenauto) naar de plaats waar een vrachtauto of autobus moet worden overgenomen, achteraf handmatig moet worden ingevoerd. In vrijwel alle gevallen laten de cursisten blijken dat hun iets totaal nieuw wordt verteld nog afgezien van het feit dat men ook niet weet hoe dit handmatig moet worden ingevoerd. Onlangs deed ik een training waarbij een cursist mij vertelde dat de docent hem niet het juiste antwoord kon geven bij de uitleg van de 24-uurs toepassing. Weer anderen weten niet hoe het zit met de boot/trein functie. Zo is er ook veel onbekendheid v.w.b het aantal printrollen dat men bij zich moet hebben. Er is dan ook geen aantal voorgeschreven.  Dit zijn fundamentele onderwerpen waarmede een chauffeur bekend moet zijn. Ik besteed hieraan dan ook ruime aandacht evenals bij de handmatige invoer.

Bedrijven maar ook individuele personen geven vaak veel geld uit om de code 95 te behalen. In ruil daarvoor mogen zij dan ook verwachten dat er een inhoudelijk kwalitatieve cursus wordt gegeven, gebaseerd op de juiste informatie.Helaas, zoals hiervoor gesteld, is het in de praktijk in dit opzicht "slecht" gesteld. Ik hoop echter dat opleiders kwaliteit voorrang geven op andere aspecten.

Het ziet er echter naar uit dat het CCV zich aan de kwaliteit weinig gelegen laat. Men gaat  inzetten op de "Didactiek" van docenten. Je kunt je afvragen of het CCV in principe wel in staat is om te beoordelen of de docent beschikt over de juiste kennis. Wel is het CCV onlangs naar buiten gekomen met een verbeter traject. Er moeten nieuwe lesplannen worden gemaakt volgens het zogeheten “KIT” model. KIT staat voor kennis, inzicht en toepassing. De bedoeling is om het kwaliteitsniveau te verhogen. Persoonlijk zie ik hierin niet veel heil omdat het kennisniveau van de docent vaak sterk te wensen overlaat. Hoe kun je dan de kwaliteit verbeteren. Als ik steeds blijf horen dat men voor de eerste keer echt wordt getoond hoe je handmatige invoer moet doen, geeft dit aan dat hieraan nagenoeg geen aandacht wordt besteed en ik vermoed om het simpele feit dat gaan simulator en/of tachograaf beschikbaar is en/of omdat de docent er weinig vanaf weet en misschien het onderdeel wel probeert te mijden. Ik hoor ook dat een docent soms de tijd opvult met filmpjes. Wat een kwaliteit !!!!                                                                                                                            

Kortom ook nu worden weer nieuwe papieren voorschriften in elkaar gedraaid en is de opleider weer verplicht om geld uit te geven voor lesplannen. Als het op papier er maar goed uit ziet. Wanneer wordt nu echt de docent zelf eens getest. Mooie zinnen en omschrijvingen op papier maken niet het verschil.

Natuurlijk is het goed en duidelijk kunnen uitdragen van de lesstof een goede zaak maar dan zal die lesstof ook juist moeten zijn. M.a.w. voor mijn gevoel is de kwalitatieve inhoud van de lesstof belangrijker dan het feit dat een docent het "prachtig" weet te vertellen maar zaken verkeerd dan wel foutief overdraagt of de juiste kennis ontbeert. Ik werd onlangs benaderd voor een "incompany" training voor een bedrijf die het ook "zat was" om docenten te horen die met o.a. filmpjes hun tijd vol kletsen maar ondertussen niet veel van toegevoegde waarde vertellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Voor  ondernemingen:                                                                                                                                                                      Aan bus- en transportondernemingen zou ik - MET KLEM - het advies willen geven toch vooral eerst duidelijk te onderzoeken of de opleider, waarmede in zee wordt gegaan, beschikt over deskundige docenten. Probeer er achter te komen over welke vaardigheden en kennis hij beschikt en vooral of hij bij machte is om goed te instrueren hoe handmatige invoer moet worden gedaan. Sluit niet eenvoudig een contract af maar vraag eerst om een proefsessie en ga er als leidinggevende / planner eens bij zitten. Er wordt vaak veel betaald voor de cursussen. Mag men dan ook kwaliteit verwachten ? De digitale tachograaf is voor de onderneming meestal een grote bron van informatie. Denk hierbij o.a. aan de download op afstand. Voor de chauffeur is het echter ook een stuk dagelijks gereedschap waarmede hij goed moet kunnen omgaan. Natuurlijk kun je van alles als theoreticus je eigen maken maar ook hier geld dat de praktijk nog altijd de beste leermeester is.

Helaas wordt nog te vaak voor de "goedkoopste" gekozen maar verwacht dan ook niet te veel van de kwaliteit. De keuze voor de goedkoopste zou ook wel eens de "Duurste" beslissing kunnen zijn als door de overdracht van onjuiste of onvoldoende kennis de chauffeur wordt beboet.

Indien U over het vorenstaande meer in formatie wilt, nodig ik U gaarne uit om met mij contact op te nemen.