Kwaliteit, inhoud en kennis van docenten

 

Gelukkig zijn er in Nederland meerdere docenten / instructeurs die beschikken over de kennis en de nodige (praktijk)ervaring om het onderdeel digitale tachograaf voor de code 95 met succes en kennis van zaken te doceren al is hun getal maar klein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De digitale tachograaf is - voor velen - een complex apparaat. Geruime tijd na de invoering ervan in 2006 bleek tijdens controles dat de kennis van menig chauffeur hoe met het apparaat om te gaan, slecht was. Als bijvoorbeeld tijdens een controle de bestuurderskaart enige tijd uit het apparaat was verwijderd, deelde ik de betreffende chauffeur mede dat hij nu bij invoer handmatige invoer moest doen. Handmatige invoer ??????? Hoe moet dat. Handmatige invoer ???? Nooit van gehoord. Wat is dat dan ?????  Dit zijn enkele van de opmerkingen die ik vaak kreeg. Vanaf de invoering van de digitale tachograaf was handmatige invoer echter ook niet verplicht als er geen reden toe was. Wel was handmatige invoer verplicht van o.a. de tijd die werd besteed aan het reizen naar de plaats waar een voertuig werd overgenomen (bus of vrachtauto) Handmatige invoer werd dan ook zelden of nooit gedaan. Men raakte er dus niet aan gewend.

 

Vanaf 2 maart 2015 bij het van kracht worden van artikel 34 van Verordening 165-2014 werd handmatige invoer verplicht. Omdat, zoals hiervoor gesteld, de gewenning tot het doen van handmatige invoer er niet was, hadden velen hiermede moeite en wisten niet hoe het gedaan moest worden. Hier lag dus een grote uitdaging voor de docenten / instructeurs voor de code 95.

 

Vrijwel elke cursus krijg ik te horen dat men voor de 1e maal wordt getoond hoe handmatige invoer moet worden gedaan. Voor mij een teken dat hieraan nagenoeg geen aandacht wordt besteed. 

Bedrijven maar ook individuele personen geven vaak veel geld uit om de code 95 te behalen of te behouden. In ruil daarvoor mogen zij dan ook verwachten dat er een inhoudelijk kwalitatieve cursus wordt gegeven, gebaseerd op de juiste informatie. Helaas, zoals hiervoor gesteld, is het in de praktijk in dit opzicht "slecht" gesteld. Eigenlijk is dit nog erg zwak uitgedrukt.

Zo las ik eens op een populaire website een aanbieding: Stuntprijs, digitale tachograaf voor maar € 100,=. De inhoud stond erbij. Misschien is de betreffende docent kundig op dit onderwerp maar toch waag ik het hierbij grote vraagtekens te zetten. De cursus was effectief voor de 7 uren code 95. Dat zal ongetwijfeld waar zijn. Maar hoe zit het met de inhoud ????? Maakt de docent die 7 uur ook vol of is hij na 5 uur klaar en vertoont verder maar filmpjes. Een saaie dag is dus gegarandeerd.

Hier telt dus duidelijk de kwantiteit en staat de kwaliteit op een lager niveau.

Ik zelf heb aan de 7 uur vaak net niet genoeg. Met mijn lesprogramma zou een lesplan niet eens meer nodig zijn. Dat zou weer een PAPIEREN MONSTER minder zijn.

Meerdere keren heb ik nu gehoord dat een docent na 3 of 4 uur (van de 7 !!!!!) al klaar was met de te behandelen stof. Volgens de betreffende cursist ging men daarom maar over op sterke verhalen vertellen, filmpjes vertonen, andere wetgeving behandelen etc.  Ik hoor dan ook veelvuldig dat het een "saaie dag"  was waarvan men blij was dat het eindelijk ten einde was. Ik merk echter ook dat cursisten al op voorhand met deze gedachte - en dus bevooroordeeld - naar de cursus komen.    Hoe bevrijdend is het dan als men aan het einde zegt dat het een leerzame dag was en men veel heeft bijgeleerd, gehoord of  gezien. En gelukkig is dit niet alleen mijn ervaring maar ook een voormalige collega van de ILT die exact de zelfde verhalen krijgt.

                                                                                                                     

Alhoewel binnen het CCV een nieuw plan is gepresenteerd waarbij men ook gaat inzetten op verhoging van de kwaliteit volgens het zogeheten “KIT” model duurt het nog wel enige tijd voordat hieraan daadwerkelijk wat wordt gedaan. KIT staat voor kennis, inzicht en toepassing. De bedoeling is om het kwaliteitsniveau te verhogen. Persoonlijk zie ik hierin niets omdat het doceren van een onderwerp valt of staat met het kennisniveau van de docent en die laat vaak sterk te wensen over. Als dat niet veranderd, kun je de kwaliteit ook niet verbeteren. Een ieder met een vlotte babbel kan voor de klas gaan staan. Met het CCV heb ik herhaaldelijk email contact gehad hierover. Het blijft vooralsnog bij de bureaucratische regeltjes en dus veranderd er niets. Ze doen een 2e lijnscontrole waarbij de docent wordt beoordeeld. De praktijk is dat men slechts kijkt of het lesplan goed wordt gevolgd. Aan de werkelijke invulling waarom het gaat, wordt totaal geen aandacht besteed. Als de PAPIEREN REGELTJES maar kloppen. Heren chauffeurs U bent van deze wanordelijkheden de dupe. Het CCV spreekt in emails aan mij steeds over "Experts". Maar duidelijk is dat dit niet de "Experts" zijn die praktijkkennis hebben.

Voor  ondernemingen:             

Aan bus- en transportondernemingen zou ik - MET KLEM - het advies willen geven toch vooral eerst duidelijk te onderzoeken of de opleider, waarmede in zee wordt gegaan, beschikt over deskundige docenten. Probeer er achter te komen over welke vaardigheden en kennis hij beschikt en vooral of hij bij machte is om goed te instrueren hoe handmatige invoer moet worden gedaan. Sluit niet eenvoudig een contract af maar vraag eerst om een proefsessie en ga er als leidinggevende / planner eens bij zitten. Er wordt vaak veel betaald voor de cursussen. Mag men dan ook kwaliteit verwachten ? De digitale tachograaf is voor de onderneming meestal een grote bron van informatie. Denk hierbij o.a. aan de download op afstand. Voor de chauffeur is het echter ook een stuk dagelijks gereedschap waarmede hij goed moet kunnen omgaan. Natuurlijk kun je van alles als theoreticus je eigen maken maar ook hier geld dat de praktijk nog altijd de beste leermeester is.Volgens het raamwerk van het CCV behoeft een docent niet eens de nieuwe slimme tachograaf te behandelen. Maar volgens het KIT model moet de cursist wel de tachograaf goed kunnen bedienen. Hoe kan dat nou als hem dat niet eens behoeft te worden geleerd. Het CCV zegt dan dat er nog maar weinig Slimme Tachografen in gebruik zijn en dus is het niet nodig. Wat een dwaling. De chauffeur die wel de slimme tachograaf heeft MOET HET ZELF DUS MAAR UITZOEKEN.

Helaas wordt nog te vaak voor de "goedkoopste" gekozen maar verwacht dan ook niet te veel van de kwaliteit. De keuze voor de goedkoopste zou ook wel eens de "Duurste" beslissing kunnen zijn als door de overdracht van onjuiste of onvoldoende kennis de chauffeur of het bedrijf wordt beboet. Vooral in  het buitenland kan het niet doen van handmatige invoer ernstige consequenties hebben.

Vaak wordt gedacht: "Het moet allemaal zo nodig en dat ook nog op mijn vrije zaterdag. Menigmaal merk ik dat er totaal geen enkele motivatie is. Onkundige docenten versterken dit alleen maar.  Maar stel U nu eens voor dat er geen code 95 bestond. Wie leerde dan de chauffeur omgaan met de digitale tachograaf.                Het merendeel van de bedrijven heeft geen kennis in huis. De chauffeur wordt van de ene op de andere dag geconfronteerd met een nieuwe versie tachograaf of heeft in zijn nieuwe truck ineens een Stoneridge terwijl hij VDO gewend was. De werkgever wenst hem veel succes en niemand geeft enig uitleg. De chauffeur moet het zelf maar uitzoeken. Als je dan ook nog eens les krijgt van een onkundige docent die hier niets van af weet, is dit ook een afknapper.

Het "ERRU" register.

European Register Roadtransport Undertakings is de volledige betekenis. Het principe hierbij is dat in elke lidstaat van de Europese Unie een register wordt bijgehouden waarin van elk bedrijf de overtredingen vermeld staan. Het betreft alleen `Onherroepelijke` overtredingen.

Aan elke overtreding worden strafpunten toegekend. Als in een periode van 2 jaar een vooraf bepaald aantal strafpunten wordt oversschreden, kan de vergunning van een bedrijf worden ingetrokken en-of kan de vervoersmanager worden geschorst. Duidelijk is dan dat het bedrijf zijn werkzaamheden moet staken. Aan onder andere de overtreding van het niet doen van handmatige invoer worden 3 strafpunten toegekend.

Tijdens een controle kan de controle ambtenaar dit register van elke lidstaat inzien en weet hij dus hoe het nalevings niveau is. Omdat ik regelmatig van cursisten verneem dat docenten soms de geldende regelgeving geheel verkeerd uitleggen, kan dit ertoe bijdragen dat een chauffeur door verkeerde voorlichting de fout ingaat en dus strafpunten het gevolg kunnen zijn. Ook verneem ik regelmatig dat de uitleg van handmatige invoer volkomen te kort schiet. Het niet invoeren van de landcode levert ook 1 strafpunt op.

Voor bedrijven is het dus belangrijk dat het rijdend personeel goed is geïnformeerd en geïnstrueerd.

De lijst met overtredingen is te vinden op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0403&from=NL

Er zijn drie categorieën voor de ernst ofwel de zwaarte van de overtredingen:

MSI = most serious infringements = zeer ernstige overtredingen – 9 strafpunten

VSI = very serious infringements = heel ernstige overtredingen – 3 strafpunten

SI = serious infringements = ernstige overtredingen – 1 strafpunt

 

 

 

Mijn insteek: Als het dan toch moet, haal er dan ook het nodige uit maar dan wel bij docenten die weten waarover het gaat en niet bij "THEORIE" docenten die geen enkele affiniteit met het onderwerp hebben en volstaan met het "voorlezen" van een powerpoint presentatie en dan, om de tijd te vullen, maar filmpjes laten zien.

Op mijn website bied ik opleiding aan voor docenten waarop - gelukkig - wordt gereageerd. Ik heb inmiddels meerderen opgeleid waarbij mij bleek dat dezen ook daadwerkelijk een goede cursus wilden neerzetten en niet alleen maar de kassa (zakken) wilden vullen.

"Theorie zonder de praktijk is net zo onvolledig als de praktijk zonder theorie."

 

(Assata Shakur - Afro-Amerikaans politiek activiste 1947)