logo_voor_website_paginas.jpg - 9.66 kB

Op deze pagina zijn internet links opgenomen die zowel voor de chauffeur als het bedrijf van nut kunnen zijn.

Uitlees programma bestuurderskaart "Tachoplus"

Met deze link kunt U een gratis programma downloaden om Uw eigen bestuurderskaart uit te lezen. Op dezelfde website kan tevens als "PDF" de handleiding worden gedownload. Het is wel zaak dat U de Duitse taal enigszins beheerst want het gehele programma is in die taal opgesteld.Men kan echter ook kiezen voor de engelse taal. Bedenk hierbij wel dat het te lezen bestand eerst uit de tachograaf gedownload moet worden. Omdat de bekende download plicht van elke 28 dagen voor de bestuurderskaart geldt, zal de onderneming over deze bestanden beschikken. De bestanden voor de chauffeur beginnen met een "C" en eindigen met de extensie "DDD". 

 NB: Door artikel 2.4:1 van het Arbeidstijdenbesluit Vervoer wordt verwezen naar artikel 33 lid 1 en 2 van Verordening 561. In laatstgenoemd artikel staat dat de werkgever op verzoek van de werknemer hem een kopie verstrekt van zijn data uit de digitale tachograaf (ook registratiebladen).

Op bovenstaande afbeelding een weergave van het programma. Afgebeeld is de weergave van een dag. Links onder worden overtredingen genoemd, in dit geval een overschrijding van de 2 wekelijkse rijtijd en een overschrijding van de rijtijd tussen 2 dagelijkse rusttijden. Met dit programma is echter meer mogelijk. Zo is op de volgende afbeelding een weekoverzicht weergegeven. Ook hier staan onderaan weer de overtredingen aangegeven.(3x)

NB: er zijn meer gratis programma's op het internet te vinden. Onderstaand worden er nog 2 genoemd. Er zijn geen gratis programma's in de nederlandse taal verkrijgbaar.

Read ESM.

Een ander - gratis - programma is Read esm. Dit programma laat ook meerdere digitaal opgeslagen gegevens zien. Op onderstaande afbeelding is de grafische weergave van 2 chauffeurs-dagen weergegeven. Het programma is enigszins "star" in gebruik. Bedoeld wordt hiermede dat alle beschikbare data direct na het openen van een DDD-file wordt weergegeven. Geheel bovenaan staan deze omschreven. Na het klikken op een regel springt het programma dan direct naar de bijbehorende weergaven.

 

Ook een goed en bruikbaar programma is "Tacho Torch" hetgeen ook gratis kan worden gedownload op https://www.fahrerkarte-auslesen.eu/en.html

 

Simulator digitale tachograaf.

Al vanaf de invoering van de digitale tachograaf in mei 2006 werd "Handmatige invoer" verplicht gesteld indien daartoe de noodzaak aanwezig was. Als er niets handmatig was in te voeren, kon men kiezen voor "Nee". In artikel 15 lid 2 onder b van Verordening 3821/85 was dit verwoord. In de Verordening 165-2014 (vervanger van Vo. 3821/85) is dit verwoord in artikel 34 lid 3 onder b. Op 2 maart 2015 is dit artikel in werking getreden en vanaf die datum is handmatige invoer verplicht en mag dus niet meer voor "Nee" worden gekozen. Dit betekent echter wel dat de chauffeur bekend moet zijn met de wijze waarop handmatige invoer moet worden gedaan. Op onderstaande afbeelding is in het midden tussen 2 stippellijnen een tijdvak geregistreerd van 9 uur en 4 minuten dat echter vooraf wordt gegaan door een "?". Hiermede wordt aangegeven dat dit onbekende tijd is. De oorzaak hiervan is dat bij de invoer van de kaart door de bestuurder geen handmatige invoer is gedaan. Alhoewel het aannemelijk is dat deze tijd een rusttijd is, kunnen in andere lidstaten hierdoor problemen ontstaan. Tijdens een controle is het voor de chauffeur ook zeer moeilijk om dit aan te tonen zodat elke bewijskracht wegvalt.

                             

Het is daarom elke chauffeur dringend aan te raden zich te bekwamen in het doen van "Handmatige invoer" tijdens de invoer van zijn kaart. Met behulp van simulatoren kan dit worden beoefend. Onderstaand staat de link voor een simulator op de website van Stoneridge. Op de website zijn simulatoren te downloaden maar ook "Online" te gebruiken.

http://www.se5000.com/nl/ondersteuning.html

TIP: door het intypen van relevante zoekwoorden in een zoekmachine kunnen op YouTube meerdere filmpjes worden bekeken waarop het doen van handmatige invoer wordt getoond. Bekijk wel meerdere filmpjes. Er zijn namelijk filmpjes waarop de invoer maar ten dele gebeurt. Er zijn ook filmpjes waarbij wordt uitgelegd dat het handmatig invoeren over het algemeen niet aan de orde is en dus kan men voor "Nee" kiezen. LET OP: dit is in strijd met wetgeving.

Vraag tijdens een cursus digitale tachograaf i.h.k.v. code 95 ook vooral aan de docent om de wijze van handmatige invoer te demonstreren. Let hierbij ook op het merk dat U zelf in de vrachtwagen/autobus gebruikt. Over het algemeen is dat VDO (Siemens-VDO of Continental-VDO) of Stoneridge. Informeer vooraf of de docent dit beheerst en of beide merken aan de orde komen. De docent behoort in dit geval te beschikken over een scholingsapparaat of simulator(en). Vaak is overwegend een VDO tachograaf aanwezig. Gebruik je zelf een Stoneridge vraag dan ook of dit wordt gedemonstreerd. Je kunt het beschouwen als een cruciaal onderdeel van de training en elke docent behoort dit te beheersen.

Helaas is de praktijk echter anders en daarom ook mijn advies om vooraf te informeren.

 

Tenslotte: Neem de tijd om handmatige invoer te oefenen. In Nederland is de chauffeur direct beboetbaar voor het niet doen van handmatige invoer. Onderstaand een afbeelding uit de "Boetecatalogus" waarmede de "ILT" werkt.

B 2.4:5 (18)

art. 2.4:13, tweede lid, Atbv jo art. 34, derde lid, Vo 165/2014;
art. 2.4:13, vierde lid, Atbv jo art. 10, tweede lid, AETR i.v.m. art. 12, tweede lid, Bijlage controleapparaten AETR

Geen manuele input wanneer dit vereist is

Bestuurder

550,–

Ja