Omdat de digitale tachograaf alsmede de rij- en rusttijden een complexe materie is, bied ik nu de mogelijkheid voor docenten, die het onderdeel U23-1  “Digitale Tachograaf en Boordcomputers” doen, om te worden getraind dan wel te worden bijgeschoold in deze materie.

Daarbij speelt de aangescherpte regelgeving van het CBR volgens het KIT model zeker ook een rol. De "K" staat voor kennis en daar zal dus aan voldaan moeten worden. Ook zal de docent meer dan voorheen moeten voldoen aan de "I" van inzicht. Indien het U als opleider  werkelijk ernst is om de cursist te voorzien van goede en praktijkgerichte informatie en uitleg dan is het een goede zaak om daar de nodige aandacht aan te besteden. Tijdens mijn trainingen heb ik gemerkt dat er nog ontzettend veel onwetendheid is over de juiste toepassing van rij- en rusttijden maar ook zaken volkomen onjuist worden uitgelegd of (nog erger) niet kunnen worden uitgelegd. Ook van de zijde van TLN wordt dit bevestigd.

Een Belgische docent, die mij benaderde, beaamde ook dat de docent zelf zijn kennis maar ergens vandaan moest halen. Alles is te vinden op internet is vaak de stelling. Ook hierbij gaat men volkomen voorbij aan de praktische kennis. Deze kan worden verkregen door een goede instructie en uitleg maar beslist niet via internet. Het is begrijpelijk dat docenten die geen ervaring hebben op praktisch gebied veel zaken alleen maar kunnen benaderen vanuit een puur theoretisch perspectief. Ik hoor ook nog wel eens dat een docent praktische ervaring heeft als vrachtwagen- of buschauffeur. Hij heeft dan menigmaal kennis opgedaan door het omgaan met de digitale tachograaf. Ook al is dit aangevuld met theoretische kennis dan nog is dit onvoldoende om cursisten voldoende te kunnen onderwijzen indien geen tijd wordt gestoken in het opsteken van praktische kennis en opleiding/instructie. Ik heb gesproken met een dergelijke docent en hierbij bleek overduidelijk dat door hem zaken volkomen verkeerd werden uitgelegd. De cursist wordt hierdoor wel op het verkeerde been gezet en kan soms door die verkeerde uitleg in overtreding komen. Ook dit soort gevallen heb ik al meegemaakt. De betreffende opleider is daardoor wel een klant kwijt. En door mond op mond (anti) reclame vaak nog meer. Ik las eens een uitspraak: "Wie denkt dat kennis duur is, weet niet wat domheid kost".  Dit is maar al te waar.

Alhoewel heden ten dage veel middels een "On line" verbinding gaat, ben ik in dit geval daar geen voorstander van omdat een goede interactie en uitleg vaak niet mogelijk is. Het behandelen van een reeks belangrijke vragen maakt hiervan onderdeel uit. In overleg kan ook worden gekozen voor een locatie. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt.

Er kan een prijsopgave worden gedaan waarbij voor mij voorop staat dat de kwaliteit en kennis van de docent wordt verhoogd. Omdat ik meestal op zaterdagen trainingen verzorg, is het verzorgen van een instructie/opleiding voor mij extra werk dat op werkdagen moet worden gedaan en heeft daarom ook niet als doel extra inkomen te genereren. Veel meer, zoals hiervoor al gezegd, stel ik het belang dat juiste informatie wordt gegeven boven inkomen. Ik vraag slechts een vergoeding voor kosten van aangeschafte middelen en de te besteden tijd waarbij het bedrag per uur een zeer redelijk bedrag is.

Onder meer zal aandacht worden besteed aan:

- de rij- en rusttijden en - voor zover nodig - de nodige toelichting daarop

- de per 20-8-2020 ingegane wijzigingen ingevolge de "Mobility Package"

- wijzigingen die op een later tijdstip ingaan

- een algehele uitleg van alle facetten betreffende de digitale tachograaf zoals:

   - handmatige invoer (bij het merendeel van docenten verkeerd of geheel niet uitgelegd,             (boete chauffeur € 550,=)

   - de menu's van de Continental VDO en Stoneridge

   - de in gebruik zijnde versies

   - de OUT of Scope functie (ook vaak geheel verkeerd toegelicht)

   - de trein/boot functie (bij de Slimme Tachograaf belangrijk geworden)

   - een kleine inkijk in fraude

   - de 1 minuut regeling (meestal verkeerd uitgelegd en € 1500,= boete voor chauffeur)

de 1e generatie Slimme Tachograaf verplicht per 15-6-2019

   - nieuwe functies

   - de herziene trein/boot functie (belangrijk geworden i.v.m. op afstand uitlezen)

de 2e generatie Slimme tachograaf (invoering op 3 verschillende data in 2023, 2024 en 2025)

   - aanvullende functies

Ten aanzien van de 2e generatie Slimme Tachograaf worden nieuwe voorschriften van kracht t.a.v. de trein/boot functie.

Als dit niet goed of onjuist wordt uitgelegd, kan de chauffeur dat behoorlijke problemen bezorgen.

Inmiddels heb ik een aantal docenten hierin mogen begeleiden waaruit onomstotelijk bleek dat men cruciale informatie miste.

De theoretische kennis werd teveel op een verkeerde wijze toegepast. Onlangs vernam ik dat men een "Allround" docent in dienst had genomen. Dat klinkt mooi maar in mijn optiek bestaan die niet voor de code 95. Het zijn theorie docenten die van alles wat weten maar de juiste en noodzakelijke details en inzicht missen.

 

Aanmeldingen kunt U doen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Eventueel is er de mogelijkheid om de gebruikte powerpoint presentaties. die door mij zijn samengesteld, aan te schaffen. De presentaties worden herhaaldelijk aangepast en voorzien van de laatste wijzigingen.

Door gebruik te maken van docenten met kennis van zaken verhoogt U niet alleen de kwaliteit van de cursus en de tevredenheid van de cursist maar geeft dit ook een goede uitstraling op de naam van Uw bedrijf. Uw docenten zullen in staat zijn om de 7 uren lestijd goed en kwalitatief  hoogwaardig te vullen zodat cursisten naar huis gaan met de gedachte dat het geen saaie (zater)dag was.

Pak de ervaring eerst, het GELD komt later.